Home

Wij onderscheiden ons door

 • Daltononderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Notebooks vanaf groep 5
 • Grote ouderbetrokkenheid
 • Veel specialisme binnen school
 • Groot cultuuraanbod 

 

Wij onderscheiden ons door

 • Daltononderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Notebooks vanaf groep 5
 • Grote ouderbetrokkenheid
 • Veel specialisme binnen school
 • Groot cultuuraanbod 

 

Geluiden uit onze school

Onze speerpunten voor 2021 (2)

De leerkrachten worden op ODS Daalhuizen steeds meer eigenaar van de kwaliteitszorg, waardoor ze samen de onderwijskundige ontwikkeling van de school regisseren. Het optimaal leren van de leerlingen staat daarbij centraal en specifieke kwaliteiten van leraren worden ingezet waar ze het best tot hun recht komen. De school wil daarmee een Professionele Leergemeenschap worden waar leerlingen zich ontwikkelen en de leerkrachten zich met elkaar professionaliseren.

Er is een ontwikkeling zichtbaar waarin meerdere teamleden verantwoordelijk zijn voor de coördinatie op bepaalde gebieden. Te denken valt aan: Taal, rekenen, sociaal-emotioneel, meer- en hoogbegaafdheid en Dalton. Deze ontwikkeling hangt samen met de verschuiving van curatief werken gericht op de leerling naar preventief werken, gericht op de ondersteuningsstructuur. Daalhuizen ontwikkelt zich steeds meer tot lerende organisatie doordat specifieke kwaliteiten van leerkrachten worden ingezet.

Het werken in een professionele leergemeenschap is nieuw voor de leerkrachten van ODS Daalhuizen. De eerste stappen zijn gezet, maar de school is niet van de ene op de andere dag een professionele leergemeenschap. Dit is een proces en verloopt in fases. Natuurlijk houden we u ook via deze site op de hoogte van deze ontwikkeling. 

 

Personeelsbezetting: kwaliteit en niet kwantiteit maakt het verschil - Innovatiekring Dementie - IDé

Onze speerpunten voor 2021 (1)

In groep 0, 1 en 2 leggen wij op Daalhuizen de basis voor de Dalton kernwaarden waarmee we in de rest van de schoolloopbaan verdere ontwikkeling aan geven. Jonge kinderen ontwikkelen en leren ontdekkend en spelenderwijs, door in contact te komen met de omringende wereld. We vinden het daarom belangrijk om kinderen spelenderwijs, ontdekkend te laten leren. Kinderen leren met, van en door elkaar. We zijn in transitie van programma gestuurd kleuteronderwijs naar ontwikkelingsgericht onderwijs waarbij ruimte gegeven wordt aan kinderen om inhoud te geven aan thema’s en de verschillende opbrengsten niet uit het oog te verliezen.

Al vanaf de jongste groep krijgen kinderen de dalton kernwaarden mee. Kinderen mogen vooral spelenderwijs en ontdekkend leren. Dat werpt veel vruchten af.

 

   zaaien

Agenda van Veluwezoom

Onze school is onderdeel van Scholengroep Veluwezoom. Welke thema’s spelen er in 2021? Lees het op de poster.

 

Wij zijn nieuwsgierig naar de toekomst! Dit leren we ook onze kinderen. Lef tonen en experimenteren: daar groei je van. We vernieuwen ons onderwijs. Maar alleen als we zeker weten dat het hoge leeropbrengsten oplevert. Kinderen krijgen ook les over duurzaamheid. In maart gaan ze bijvoorbeeld tijdens de ikjijwij-week allemaal aan de slag met ‘Global goals’.

Inline image

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences